• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
Trening centri akreditovani kod Evropske asocijacije za psihoterapiju PDF Štampaj E-pošta

Trening programi psihoterapijskih modaliteta koji su akreditovani kod Evropkse asocijacije za psihoterapiju (EAP) kao treining instituti (EAP-TI). To znači da kandidati koji u ovim školama završe treining u modalitetu mogu aplicirati kod EAP za Evropski sertifikat za psihoterapiju po takozvanom “direktnoj proceduri”.


EAP-TI u Srbiji:
 
Asocijacija grupnih analitičara
Asocijacija sistemskih terapeuta,
Geštalt studio,  
Institut za mentalno zdravlje – sekcija za psihoanalitičku psihoterapiju,
Institut za mentalno zdravlje – sekcija za porodičnu terapiju,
Institut za psihodramu.

 

 
Spisak udruženja PDF Štampaj E-pošta

 

UDRUŽENJA PSIHOTERAPEUTA KOJA SU U SASTAVU SAVEZA (SDPS):

Matični broj Saveza je 17193309.

 

UDRUŽENJA MEĐUNARODNO PRIZNATIH PSIHOTERAPIJSKIH MODALITETA:1.  DRUŠTVO PSIHOANALITIČKIH PSIHOTERAPEUTA SRBIJE, osnovano 1991. u Beogradu (matični broj: 07823916)
( ASSOCIATION OF PSYCHOANALYTIC PSYCHOTHERAPISTS OF SERBIA )

2.  BEOGRADSKI ANALITIČKI KRUG (BAK), osnovan 1991. u Beogradu (matični broj: 28051514)
( BELGRADE ANALYTICAL CIRCLE )

     Kliknite na link da bi ste pogledali sajt udruženjawww.sas.bak.rs

 

3.  UDRUŽENJE KONSTRUKTIVISTA SRBIJE, osnovano 1995. u Beogradu (matični broj: 28039735)

( SERBIAN CONSTRUCTIVISTS ASSOCIATION )

    Kliknite na link da bi ste pogledali sajt udruženja www.ukons.org.rs

4. UDRUŽENJE GRUPNIH ANALITIČARA - BEOGRAD, osnovano 1996. u Beogradu (matični broj: 17133578)
( ASSOCIATION OF GROUP ANALYSTS - BELGRADE )

5. DRUŠTVO BIHEVIORALNE TEORIJE I PRAKSE, osnovano 1996. u Nišu (matični broj: 17112376)
( SOCIETY FOR BIHEVIORAL THEORY AND PRACTISE - NIS )

 

6. UDRUŽENJE TELESNIH TERAPEUTA REPUBLIKE SRBIJE , osnovano 1998. u Beogradu (matični broj: 17380923)  

( SERBIAN ASSOCIATION FOR BODY PSYCHOTHERAPY )
     Kliknite na link da bi ste pogledali sajt udruženjawww.tepsyntesis.org.rs

7. SRPSKO DRUŠTVO ZA INTEGRATIVNU ART PSIHOTERAPIJU , osnovano 1999. u Beogradu (matični broj: 17234188)
( SERBIAN SOCIETY FOR INTEGRATIVE ART PSYCHOTHERAPY )

     Kliknite na link da bi ste pogledali sajt udruženja www.iap.org.rs

 

8. T.A. CENTAR - ASOCIJACIJA TRANSAKCIONIH ANALITIČARA SRBIJE , osnovano 2001. u
Novom Sadu (matični broj: 08717397)
( T.A. CENTER - ASSOCIATION OF TRANSACTIONAL ANALYSTS OF SERBIA )

     Kliknite na link da bi ste pogledali sajt udruženjawww.tacentar.net

 

9. SRPSKO UDRUŽENJE ZA GEŠTALT PSIHOTERAPIJU - SUGP, osnovano 2011, (matični broj:28063326) nastalo iz ranijeg GEŠTALT STUDIJA BEOGRAD

      Kliknite na link da bi ste pogledali sajt udruženja www.gestaltstudio.rs

 

10. UDRUŽENJE ZA KOGNITIVNE I BIHEVIORALNE TERAPIJE, 2002. u Beogradu, (matični broj: 17641581). Nastalo iz JUGOSLOVENSKOG UDRUŽENJA ZA EMOTIVNO BIHEVIORALNU TERAPIJU, koje je bilo osnovano 1998. u Beogradu 

( ASSOCIATION FOR COGNITIVE AND BEHAVIOURAL THERAPIES )

 

11. UDRUŽENJE PSIHOANALITIČKIH PSIHOSOMATSKIH PSIHOTERAPEUTA SRBIJE , osnovano 2004. u Beogradu (matični broj: 103381328)
( ASSOCIATION OF PSYCHOANALYTIC PSYCHOSOMATIC PSYCHOTHERAPISTS )

 Kliknite na link da bi ste pogledali sajt udruženja www.psihosoma.org.rs

 

12. ASOCIJACIJA SISTEMSKIH TERAPEUTA (AST), osnovana 2005. u Beogradu (matični broj: 17637584)
( ASSOCIATION OF SYSTEMIC THERAPISTS )

 Kliknite na link da bi ste pogledali sajt udruženjahttp://www.ast.org.rs/

 

13. SRPSKA PSIHODRAMSKA ASOCIJACIJA – MORENO, osnovana 2005. u Beogradu (matični broj: 28053053)
( SERBIAN PSYCHODRAMA CENTER )

14. BEOGRADSKI PSIHODRAMSKI CENTAR, osnovan 2005. u Beogradu, (matični broj: 17609912).Nastao
iz Jugoslovenskog psihodramskog udruženja (YUPA), osnovanog 1998. u Beogradu
( BELGRADE PSYCHODRAMA CENTER )

15. "INSTITUT ZA PSIHODRAMU", osnovan 2005 (matični broj: 17638254). u Beogradu. Nastao iz Jugoslovenskog
psihodramskog udruženja (YUPA), osnovanog 1998. u Beogradu.
( "INSTITUTE FOR PSYCHODRAMA" )

16. SRPSKA ASOCIJACIJA ZA TRANSAKCIONU ANALIZU - SATA, osnovana 2005. u Beogradu (matični broj: 17337858)
( SERBIAN ASSOCIATION FOR TRANSACTIONAL ANALYSIS - SATA )
      Kliknite na link da bi ste pogledali sajt udruženjawww.sata.co.rs


17. UDRUŽENJE ZA INTEGRATIVNU DEČIJU PSIHOTERAPIJU , osnovano 2007. u Subotici (matični broj: 08878986)
( ASSOCIATION FOR INTEGRATIVE CHILD PSYCHOTHERAPY )
     Kliknite na link da bi ste pogledali sajt udruženja  www.integrativ.org.rs


18. CENTAR ZA RAZVOJ PSIHODRAME I PSIHOTERAPIJE , osnovano 2007. u Nišu (matični broj: 17350510)
(CENTER FOR DEVELOPMENT OF PSYCHODRAMA AND PSYCHOTHERAPY)
     Kliknite na link da bi ste pogledali sajt udruženjawww.psihodrama.co.nr

 

19. UDRUŽENJE GRUPNIH ANALITIČARA VOJVODINE, osnovano 2011. u Novom Sadu.  (matični broj: 08843791)

( ASSOCIATION OF GROUP ANALIST OF VOJVODINA )

 

20. UDRUŽENJE DEČJIH I ADOLESCENTNIH PSIHOTERAPEUTA SRBIJE, osnovano 2009. u Beogradu. (matični broj: 28009968 )

 

21. REGIONALNA ASOCIJACIJA ZA PSIHODRAMU I INTEGRATIVNU PRIMENU PSIHOTERAPIJE (RAIP), (matični broj: 28069839) osnovna 2011. u Beogradu.

( REGIONAL ASSOCIATION FOR PSYCHODRAMA AND INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPY )

     Kliknite na link da bi ste pogledali sajt udruženjawww.raip.edu.rs

 

 22. SRPSKO UDRUŽENJE ZA INTEGRATIVNU PSIHOTERAPIJU, osnovano 2014. u Beogradu (matični broj: 28151110)
( SERBIAN ASSOCIATION FOR INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPY )

      Kliknite na link da bi ste pogledali sajt udruženjawww.suip-psihoterapija.rs          

 

UDRUŽENJA PSIHOTERAPIJSKIH METODA (naučni psihoterapijski pristupi koji nemaju status psihoterapijskog modaliteta):

 

23. ASOCIJACIJA EMDR SRBIJA , osnovano 2009. u Beogradu. (matični broj: 17747193)

      Kliknite na link da bi ste pogledali sajt udruženjawww.emdr-se-europe.org

 

24. Centar za Shema trapiju Beograd (Schema Therapy Center Belgrade)

 

     Kliknite na link da bi ste pogledali sajt udruženja http://schematherapybelgrade.com