• JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
  • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
III kongres psihoterapeuta Srbije PDF Štampaj E-pošta
 
 Zahvaljujemo se svim učesnicima II kongresa psihoterapeuta Srbije na izuzetno uspešnom trodnevnom druženju i visokokvalitetnim doprinosima, zajedničkom doprinosu veoma tope i pripadajuća atmosfere, kao i organizatorima kongresa uključujući volontere i Mladost turist.
 

Kako je ovaj drugi kongres pokazao da u Srbiji postoji potreba da se oko 400 psihoterapeuta sastaje jednom godišnje i razmenjuje iskustva, znanja, tehnike i rezultate istraživanja, pozivamo vas da već sada razmišljate o aktivnom učešću na

III KONGRESU PSIHOTERAPEUTA SRBIJE

sa nazivom:

PRIPADNOST I RAZLIČITOST

INTEGRACIJE U PSIHOTERAPIJI

 

Koji će biti održan

17-20. oktobra, 2013 u Beogradu u Hotelu M

 
 U ime Saveza i organizacije kongresa,
Zoran Milivojević, predsednik Saveza društava pshioterapeuta Srbije
 
SVE INFORMACIJE O III KONGRESU PSIHOTERAPEUTA SRBIJE SU NA OVOM LINKU:
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
Savez drustava psihoterapetua Srbije

organizuje

DRUGI KONGRES PSIHOTERAPEUTA SRBIJE


25 - 28 oktobar 2012

ODNOSI U PSIHOTERAPIJI

 

Beograd, u Hotelu M Best-Western.

BUDIMO U KONTAKTU I ZAJEDNO RAZVIJAJMO PSIHOTERAPIJU U SRBIJI

 

PROGRAM KONGRESA 

 

ČETVRTAK


19h: PIĆE DOBRODOŠLICE u Restoranu Hotela M
Pozdravna reč Zorana Milivojevića, predsednika Saveza

19.30 – 21 Sala HORIZONT
PSIHOTERAPIJA U SRBIJI: GDE SMO I KUDA IDEMO?
razgovor u krugu učesnika o očekivanjima od Kongresa i o psihoterapiji u Srbiji


PETAK


SALA HORIZONT
8 – 8.50 Radionica društveno sanjanje (social dreaming) Voditeljke: Marina Mojović i Jelica Satarić

SALA AVALA
9 – 10.30 plenarna predavanja
Nevenka Tadić, Protivrečnosti odnosa pacijent psihoterapeut
Dragan Švrakić, Epigenetika i psihoterapija ili geni nisu naša sudbina
Dragan Popadić, Psihoterapija i društvo
Goran Marković,
reditelj, profesor Fakulteta dramskih umetnosti: Mentalna akcija

10.30 – 11  pauza i osveženje
11.00 – 13.00 okrugli stolovi/usmena saopštenja (po 15 minuta)

SALA AVALA
Okrugli sto: odnosi u praksi i treningu sistemske porodične terapije (voditelj: Nevena Čalovska Hercog)
Nevena Čalovska Hercog,
Desanka Nagulić,
Radmila Vulić Bojović,
Ljiljana Miroslava Maksimović,
Jelena Milićević,
Snežana Mijalković

SALA HORIZONT
Simpozijum: Transakciona analiza I (voditelji: Nataša Cvejić Starčević, Maja Stoparić)
Nataša Cvejić Starčević     Strategije emocionalne regulacije u psihoterapiji
Kristina Krstić     Suicidnost i antisuicidni ugovori u psihoterapiji (transakciono-analitička perspektiva)
Danijela Budiša     Zavisnost u konceptima transakcione analize
Željka Stevanović     Spasilac između uloge i realne potrebe
Dragana Jovanović - Boka     Nivoi otpisivanja i terapijske intervencije u radu sa ženama koje trpe nasilje
Željka Kurjački     Uticaj traumatskog iskustva na referentni okvir
Zoran Milivojević     Koje igre igraju psihoterapeuti

SALA BEOGRAD
Simpozijum: Istraživanja u psihoterapiji (voditelj: Izabela Huber)
Izabela Huber    Savremena psihoterapija kao nova interdisciplinarna nauka o čoveku  
Ljiljana Samardžić     Neurobiologija psihoterapijskog odnosa
Nada Dimčović     Psihoterapijski odnos u vodećim modalitetima; šta se dešava sa potrebama klijenta?
Ljiljana Samardžić     Jezgrovna tema i omotač psihoterapijskog odnosa
Jasna Veljković     Evaluacija efekata primene psihodrame u radu sa psihotičnim poremećajima
Tanja Neatnica     Značaj emocionalnalne pismenosti u odnosu  klijenta prema izboru terapije

Željko Vilotijević, Čedica Paunović, Matej Vilotijević   Neurobiologija moralnosti

SALA BEST WESTERN
Simpozijum: Individualna i porodična psihoanalitička psihoterapija (voditelj: Vesna Dukanac)
Gordana Dedić     Kontratransferni problemi u radu sa suicidnim pacijentom
Marko Pejović     Odakle ove slike u mojoj glavi (ili psihoterapija kao međuodnos mentalnih prezentacija)
Vesna Dukanac, Gordana Bokalović     Uloga trećeg u triangularnoj situciji
Gordana Bokalović, Vesna Dukanac     O zavisti
Svetlana Virijević Mudrić     Odnosi izmedju braće i sestara
Marjana Arzenšek     Odnos terapeuta i klijenta s obzirom na razliku u polu
Jasna Veljković, Miodrag Naunović, Vesna Dukanac, Gordana Bokalović, Olivera Aleksić-Hil      Prikaz koterapijskog rada partnerske psihoanalitički orijentisane psihoterapije sa parom u krizi

SALA FORUM
Slobodna saopštenja: Radovi iz prakse I (voditelji: Zoran Vojić, Dragana Pjanić)
Slađana Đorđević     Pristup radu sa traumama u Telesnoj psihoterapiji
Marjan Tošić     Iskustva sa tehnikom direktnog obraćanja značajnim osobama
Zoran Ilić     Psihodramske tehnike u radu sa menadžerima u radnim organizacijama
Snežana Manojlović     Uticaj roditelja odraslog klijenta na psihoterapeutski proces
Jelena Zulević     Pas u terapijskoj sobi (psihoterapija uz asistenciju životinja)
Tamara Mladenović     Integrativna art psihoterapija u radu sa decom
Nemanja Popović     Crtež kao sredstvo u integrativnoj art psihoterapiji
Dragana Pjanić, Vesna Plešinac Karapandžić, Kata Dabić Stanković, Nevena Čalovska Hercog, Snežana Bošnjak, Marija Andrijić, Sandra Bjelac Janković, Vesna Milosavljević    Integrativna art psihoterapija u radu sa ženama obolelim od Ca PVU

13.00– 14.30 pauza za ručak

14.30 – 16.30 usmena saopštenja (po 15 minuta)
SALA HORIZONT
Simpozijum: Transakciona analiza II (voditelji: Nataša Cvejić Starčević, Maja Stoparić)
Nadica Hegeduš     Tretman odnosa roditelj-dete u okviru transakcione analize  
Maja Stoparić     Transakcionoanalitičko savetovanje roditelja adolescenata sa tegobama
Darka Krsmanović     Odnos psihoterapeuta i okruženja adolescenata u terapiji
Tamara Jovanović    Deca čiji roditelji primenjuju neadekvatno fizičko kažnjavanje iz aspekta transakcione analize
Melita Janošev     Integrativni relacionistički model rada sa adolescentima i roditeljima
Tijana Turudić     Deca alkoholičara, njihova životna uloga i odabir partnera u modelu TA.
Andor Fontanji     Uticaj egzistencijalnih pozicija na partnerske afektivne vezanosti

SALA AVALA
Simpozijum: Kognitivno-bihejvioralne terapije
(voditelj: Tatjana Vukosavljević-Gvozden)

Dijana Sulejmanović     Humor kao oruđe terapeuta u REBT seansi
Tatjana Vukosavljević-Gvozden     Transfer i kontratransfer u Racionalno-emotivnoj bihejvioralnoj terapiji
Snežana Tovilović, Olivera Sekulić-Bartoš     Poželjne karakteristike REBT terapeuta: specifične ili univerzalne?
Olja Dukić     Terapijski odnos sa decom i adolescentima u Racionalno-emotivnoj bihejvioralnoj terapiji
Tijana Mirović     Viđenje odnosa u Shema terapiji Džefrija Janga
Tijana Kostić, Nikola Petrović     Japanska kognitivno bihejvioralna terapija: Morita

 14.30-16.30 RADIONICE
SALA BEST WESTERN
Ivana Katić, Lidija Došen, Dragana Jovanović - Boka Da li je moguća psihoterapija odnosa u organizaciji?

SALA BEOGRAD
Ištvan Pete, Marta Pavlović Plej terapija kao okvir za procenu transfernih odnosa između psihoterapeuta i klijenta.

SALA FORUM
Kristina Brajović Car Kolaborativna psihoterapija  

16.45 – 18.15

SALA HORIZONT
Simpozijum: Transakciona analiza III (voditelji: Nataša Cvejić Starčević, Maja Stoparić)
Svetlana Ivanović     Transakciona analiza u prevenciji odustajanja od tretmana zavisnosti od droga u terapijskoj komuni
Maja Kus Ambrož, Jernej Kus Ambrož     Partnerski odnos jeste ugovor
Dejan Matijević     Medijacija i transakciona analiza u razrešenju konflikta     
Mirko Mitrović     Konstruktivna teorija strouka
Nikola Vučković     Nekoliko narodnih običaja kroz transakcionu analizu
Antonio Aras     Sveta tajna pokajanja i ispovesti i transakciona analiza

16.45 – 18.15 RADIONICE
SALA AVALA
Vesna Bogdanović Terapijska relacija u EMDR pristupu

SALA FORUM
Ljiljana Jerinić, Ljubica Rašković Tipovi ličnosti u OK komunikaciji

SALA BEST WESTERN
Ištvan Pete, Marta Pavlović Dečji psihoterapeut u superviziji – očekivanja dece prema psihoterapijskom paru u dečjoj psihodrami.

SALA BEOGRAD
Zoran Antić     Psihodinamska psihoterapija osoba sa graničnom organizacijom ličnosti

SALA AVALA
18.30 - 19.30 VELIKA GRUPA NA KRAJU DANA
Voditelji: Ljiljana Milivojević, Jasna Bjanko, Zoran Milivojević

SALA AVALA
19.45 – 21  BEOGRADSKI SINDIKAT: REVITALIZACIJA SISTEMA VREDNOSTI KROZ POPULARNU KULTURU
Razgovor sa bendom o njihovim društvenim akcijama

 

 

SUBOTA


SALA HORIZONT
8 – 8.50 Radionica društveno sanjanje (social dreaming) Voditeljke: Marina Mojović i Jelica Satarić

SALA AVALA
9 – 10.30 plenarna predavanja
Ljubomir Erić     Psihoanalitička psihoterapija kao mogući okvir u lečenju straha od smrti
Jelena Manojlović     Terapeutov doživljaj sebe i terapijska relacija
Jelena Genčić     Odnos i uticaji u pojedinačnim sportovima – tenis kao moderni izazov
Ivan Nastović, Funkcija i značaj snova u psihoterapiji


10.30 – 11  pauza i osveženje

11.00 – 13.00 okrugli stolovi/usmena saopštenja

SALA AVALA
Okrugli sto: Psihoterapija i etika – Da li je psihoterapija lečenje, menjanje ili nešto treće? (voditelj: Ljubomir Erić)
Ljubomir Erić,
Jovan Babić,
Aleksandar Dimitrijević,
Ivanka Jovanović-Dunjić,
Vida Rakić-Glišić,
Olga Čolović

SALA BEST WESTERN
Simpozijum: Varijacije na „Ja-Ti“ odnos u  Geštalt psihoterapiji
(voditelji: Ljiljana Božović, Sanja Bratina)
Ljiljana Božović     Na raskršću odnosa – psihoterapija u zdravstvenoj instituciji
Sanja Bratina     Odnos psihoterapije i supervizije -stanje kod nas i u svetu

Dragana Ilić     Susret i stid kao fenomeni u terapijskom odnosu
Anica Dudvarski    Reparativna i edukativna uloga psihoterapeuta
Snežana Opačić     Dijaloški odnos u Geštalt terapiji
Sanja Bratina     Vanterapijski faktori  u kreiranju terapijskog saveza
Ivana Vidaković     Relaciona perspektiva u Geštalt terapiji

SALA FORUM
Simpozijum: Transakciona analiza IV (voditelji: Aleksandra Bubera, Maja Stoparić)
Aleksandra Bubera     Višestruki odnosi u psihoterapiji, edukaciji i superviziji
Staša Miloščin, Atanasković Tatjana     Iskustvo u grupnom radu sa psihotičnim poremećajima u TA modalitetu
Bojana Škorić     Narcistička ličnost u terapiji – transfer i kontratransfer u okviru TA
Željka Kurjački     Transferna relacija klijent-terapeut
Milena Petković, Miodrag Milenović, Marina Hadži-Pašić     Izraženost drajvera kod kardiovaskularnih i onkoloških bolesnika
Sandra Bijelac    Psihoterapijski pristup i primena TA u onkologiji
Nebojša Dokmanović     Inicijalni ugovori kao prediktori terapijskog odnosa


SALA BEOGRAD
Simpozijum: Istraživanja u psihoterapiji (voditelj: Šakotić-Kurbalija Jelena)
Vesna Petrović     Psihoterapijom do blagostanja
Aleksandra Jovanović Magyar     Implikacije interventnog coping programa na dečji bihevioralni repertoar
Jelena Šakotić-Kurbalija, Dragan Kurbalija, Marina Oros  Strategije suočavanja sa stresom onih koji imaju  nameru da traže profesionalnu psihološku pomoć
Jelena Šakotić-Kurbalija, Marina Oros, Dragan Kurbalija     Povezanost stresnih životnih događaja sa namerom da se traži profesionalna psihološka pomoć
Sanda Stanković, Nikola Petrović, Bejan Šećiri     Uverenja i problemi u radu psihoterapeuta početnika u Srbiji
Daniel Mešković , Jelena Manojlović     Karakteristike ličnosti terapeuta i terapeuta u treningu – da li se razlikujemo
Marina Mojović     Društveno nesvesno i društveno sanjanje
Suzana Vemić     Religioznost i ateizam u odnosu klijent-psihoterapeut
Miljana Bajić, Gordana Marić Lalović     Predstave o psihoterapiji u savremenim tv serijama


SALA HORIZONT
Psihoanalitička psihodinamska psihoterapija (voditelji: Zoran Antić, Zoran Vojić)
Zoran Antić, Aleksandra Petrović, Snežana Kitanović     Psihodinamski principi hospitalnog tretmana
Zoran Vojić    Terapijski odnosi i psihosomatski poremećaji
Irena Milić     Povezanost kontratransfera  i intervencija   u psihoanalitičkoj psihoterapiji
Velimir B. Popović     Ludilo u imaginalnom toposu analize
Jelena Sladojević Matić     Transfer/kontratransfer u analitičkoj psihoterapiji
Zoran Vojić     Analitička psihoterapija i relaksacija u tretmanu psihosomatskih poremećaja
Gordana Vulević     Transfer i efekti reči
Zoran Antić, Aleksandra Petrović, Kitanović Snežana     Psihijatar i psihoterapeut u instituciji - neki mogući odnosi -
Velimir B. Popović     Mesto prostora u duši ili o preispitivanju psihoterapijske fantazije prostora


13.00– 14.30 pauza za ručak

14.30 – 16.00 okrugli sto
SALA HORIZONT
Mediji i mentalno zdravlje: javna uloga psihoterapeuta (voditelj: Zoran Milivojević)
Olivera Kovačević, RTS
dr Zorica Karanović, Bazar
Jelena Milentijević, Blic Žena
Zoran Milivojević


14.30 – 16.00 radionice
SALA BEOGRAD
Snežana Manojlović     Odnos muškog i ženskog principa u savremenom vaspitanju

SALA BEST WESTERN
Darka Krsmanović     „Dres kod” – dekodiranje životnog skripta  

SALA AVALA
Jelena Pavličević     Gluma kao pomoćno sredstvo u konstruktivističkoj terapiji


16.30 - 18 okrugli sto

SALA AVALA
Okrigli sto: Depresija u fokusu različitih modaliteta (voditelj: Gordana Dedić)
Zorica Marić,
Gordana Dedić,
Tija Despotović,
Zoran Đurić,
Zoran Milivojević,
Vida Rakić Glišić,
Snežana Mijalković

16.30 - 18 radionice
SALA HORIZONT
Marina Mojović, Jelica Satarić Psiho-socijalna radionica  'Građani-u-promišljanju'

SALA BEST WESTERN
Jelena Sladojević Matić, Marijana Popović Terapeut i njegova Senka (moć, a ne pomoć…)

SALA BEOGRAD
Ištvan Pete, Marta Pavlović Prepoznavanje otpora u psihoterapijskom procesu, odnosu metodom psihodrame. Radionica iz psihodrame

SALA FORUM
Ivan Nastović, Dragomir Kojić, Olivera Žižović, Julijana Milojević Grupna analiza snova
(broj učesnika je ograničen na 25)

SALA AVALA
18.30 - 19.30 VELIKA GRUPA NA KRAJU DANA
Voditelji: Ljiljana Milivojević, Jasna Bjanko, Zoran Milivojević

NEDELJA

SALA HORIZONT
8 – 8.50 radionica Društveno sanjanje (Social Dreaming) voditeljke: Marina Mojović i Jelica Satarić


9 – 10.30
SALA AVALA
Simpozijum: Grupna psihoanalitička psihoterapija (voditelj: Vida Rakić Glišić)
Snežana Kuzmanović     Ulazak novog člana u grupu
Bojana Mitrović     Destruktivni odnosi u grupama
Snežana Kecojević Miljević     Grupe podrške pomažućim profesionalcima
Slavoljub Milojević, Marina Mojović     Analizabilnost i grupna analiza
Vida Rakić Glišić    Totalitarni duh u grupama i drustvu: transfer i destruktivni efekti lažnog selfa
Marija Jevtić, Marina  Mojović     Organizacije ovde i sada i grupni procesi

SALA HORIZONT
Simpozijum: SISTEMSKA TERAPIJA (voditelj: Nevena Čalovska Hercog)

Nevena Čalovska Hercog     Refleksivnost i rezonanca u porodičnoj psihoterapiji
Jasmina Milašinović, Violeta Grego, Ana Zrnić     Porodična terapija zavisnosti i mesto Reflecting tima
Danica Bošković-Đukić, Vera Trbić     Odnos supervizora i supervizanta u sistemskom pristupu - institucionalni kontekst
Vera Trbić, Danica Bošković-Đukić, Radoje Bulatović     Sistemska supervizija - evolucija refleksivnosti u kontekstu privatne prakse
Vera Trbić, Radoje Bulatović     Psihodinamski pristup razumevanju i lečenju alkoholnih zavisnika

SALA BEOGRAD
Simpozijum: Psihoterapija poremećaja ličnosti (voditelj: Tomislav Gajić)
Tomislav Gajić, Branka Stamatović Gajić     Granični poremećaj ličnosti između psihodinamičke psihoterapije i farmakoterapije
Branka Stamatović Gajić, Tomislav Gajić    Psihodinamsko razumevanje osobe sa graničnim poremećajem ličnosti u okviru kućne psihijatrijske zaštite
Vesna Dukanac     Granična simptomatologija u adolescenciji – prikaz slučaja

SALA BEST WESTERN
Slobodna saopštenja: Radovi iz prakse II (voditelj: Anđelka Kolarević)
Anđelka Kolarević, Jelica Marinković     Prikaz slučaja. Psihoterapija opsesivno-kompulzivnog poremećaja u svetlu neophodne nove nozologije i klasifikacije.
Tatjana Momčilović     Savetodavni rad sa roditeljima učenika koji nailaze na teškoće u učenju
Slađana Živković, Jelena Pavlović     Proizvođenje inovativnih momenata u terapiji: uloga terapijskog odnosa
Bosiljka Janušević     Terapijski efekti joge u svetlu transpersonalne psihologije
Saša Dimić     Odnosi u grupnoj  psihoterapiji alkoholičara
Zoran Milivojević    Psihopolitika: psihoterapija između psihijatrije, psihologije i savetovanja

10.30 – 11  pauza i osveženje
11.00 – 13.00
SALA AVALA
Zoran Đurić     Psihodrama u radu sa psihotičnim pacijentima

SALA HORIZONT
Maja Stoparić     Disfunkcionalne predstave o ljubavi kod adolescenata - mogućnost prevencije

SALA BEST WESTERN
Peter Topić    Psihoterapija zavisnosti od seksa

SALA BEOGRAD
Gordana Marić Lalović, Miljana Bajić Nek cveta hiljadu cvetova odnosi među psihoterapijskim modalitetima, grupnoanalitička radionica


SALA FORUM
12-13h Godišnja skupština Saveza društava psihoterapeuta Srbije


SALA AVALA
13.15  SVEČANO ZATVARANJE KONGRESA


 Kategorije kotizacija:

Cene su date u evrima, a uplaćivanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne banke Srbije.
 Podaci za uplatu u dinarima: 
Savez društva psihoterapeuta Srbije
Adresa: Palmotićeva 37, 11000 Beograd, Srbija
Broj žiro računa: 355-1014278-87 Vojvodjanska banka
Psihoterapeuti (sa sertifikatom nekog modaliteta)  
Tri dana 120 € (ako se plati do 25. septembra – 90 €)
Jedan dan 60 € (ako se plati do 25. septembra – 45 €)

Edukanti psihoterapije
Tri dana 100 € (ako se plati do 25. septembra – 75 €)
Jedan dan 50 € (ako se plati do 25. septembra – 38 €)

Studenti (dodiplomske i master studija) – indeks na uvid
Tri dana 20 €
Jedan dan 10 €
Ostali
Tri dana 120 € (ako se plati do 25. septembra – 90 €)
Jedan dan 60 € (ako se plati do 25. septembra – 45 €)

Kotizacije za psihoterapeute, edukante i ostale uključuju ručak. Kotizacije za studente ne uključuju ručak. Poslednji dan kongresa neće biti ručka.

Učesnici kongresa koji rade u zdravstvu da bi dobili bodove za KME (kontinuiranu medicinsku edukaciju) od strane Zdravstvenog saveta Srbije, moraju prisustvovati sva tri dana – bodovi se ne mogu deliti po danima. Drugi kongres psihoterapeuta Srbije je u procesu akreditacije za kontinuiranu edukaciju kod Zdravstvenog saveta Srbije.
Kotizaciju je moguće platiti i na samom kongresu, ali u tom slučaju ne garantujemo materijal i ručak.
Kotizacije plaćaju svi – bez obzira da li na kongresu imaju prezentaciju ili nemaju.

Organizacija II kongresa psihoterapeuta Srbije:

Naučni odbor: prof. dr Snežana Milenković, predsednik

Organizacioni odbor: dr sci Žilijeta Krivokapić, predsednik

Predsednik kongresa: dr Zoran Milivojević

Tehnički organizator: Mladost-turs dd, Beograd

 
< Prethodno   Sledeće >